Estatuko portu-antolaketa zehaztea, interes orokorreko portuei aitortuz eginkizun- eta kudeaketa-autonomiaren araubidea, lege honek eratxikitako eskumenak egikaritzeko.